Securitas slutför förvärv av Cobelguard, Belgien

Konkurrensmyndigheten i Belgien har godkänt Securitas förvärv av säkerhetsföretaget Cobelguard.

Som kommunicerats den 5 augusti 2011 har Securitas tecknat avtal om att förvärva Cobelguard, med årlig försäljning på cirka 535 MSEK (60 MEUR) och cirka 1.600 medarbetare. Enterprise value uppskattas till 347 MSEK (39 MEUR).

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 oktober 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 49 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 295 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2011 kl. 16.00.
Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/securitas/r/securitas-slutfor-forvarv-av-cobelguard--belgien,c9175199

Följande filer finns att ladda ned:


PDF