Securitas säljer sina aktier i Securitas Direct AG

Securitas AB har sålt sitt 50-procentiga aktieinnehav i Securitas Direct AG, Schweiz. Försäljningen resulterar i en realisationsvinst för Securitas på cirka 20 MSEK och därutöver erhålls en extra utdelning på cirka 30 MSEK.

Köpare av aktierna är det schweiziska säkerhetsföretaget Securitas AG, som äger de resterande 50 procent av aktierna i Securitas Direct AG.

Transaktionen redovisas i det fjärde kvartalet 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

 

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 49 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 295 000 medarbetare skillnad.

 

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2011 kl. 12.00.

 

 Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se

Följande filer finns att ladda ned:


Securitas_sv