Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Indonesien

 

PT Environmental Indokarya har årlig försäljning på cirka 37 MSEK (51.400 MIDR) och cirka 1.200 medarbetare. Företaget är det ledande säkerhetsföretaget inom bevakning för ambassader i Indonesien.

Den indonesiska säkerhetsmarknaden, som är reglerad, uppskattas vara värd cirka 1.000 MUSD och har växt i genomsnitt med sju procent per år under de senaste åren.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 26 april 2012.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 30 april 2012 kl. 11.00.

 

 Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/securitas/r/securitas-forvarvar-sakerhetsforetag-i-indonesien,c9253417

Följande filer finns att ladda ned:


Securitas_sv