Valberedning inför årsstämma 2017

Vid årsstämman den 4 maj 2016 valdes följande fem personer som medlemmar i valberedningen för att arbeta inför årsstämman 2017.

Carl Douglas (ordförande) - företrädare för Investment AB Latour med flera
Mikael Ekdahl - företrädare för Melker Schörling AB
Jan Andersson - företrädare för Swedbank Robur Fonder
Johan Strandberg - företrädare för SEB Investment Management
Johan Sidenmark - företrädare för AMF

Förslag till valberedningen kan lämnas via e-post till valberedningen@securitas.com