Valberedning inför årsstämma 2019

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019:

Carl Douglas - företrädare för Investment AB Latour, ordförande i valberedningen
Mikael Ekdahl - företrädare för Melker Schörling AB
Maria Nordqvist - företrädare för Lannebo Fonder
Johan Sidenmark - företrädare för AMF Försäkring och Fonder
Jan Andersson - företrädare för Swedbank Robur Fonder

Förslag till valberedningen kan lämnas via e-post till: valberedningen@securitas.com