Valberedning inför årsstämma 2020

Följande representanter för Securitas AB:s aktieägare kommer vara ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2020:

  • Carl Douglas - företrädare för Investment AB Latour, ordförande i valberedningen
  • Mikael Ekdahl - företrädare för Melker Schörling AB
  • Maria Nordqvist - företrädare för Lannebo Fonder
  • Jan Andersson - företrädare för Swedbank Robur Fonder
  • Adam Gerge - företrädare för Didner och Gerge Fonder

Förslag till valberedningen kan lämnas via e-post till: valberedningen@securitas.com