Årsstämma 2011

Årsstämman i Securitas AB (publ) hölls på Grand Hotel i Stockholm den 4 maj 2011. Vid årsstämman beslutades om följande: Styrelse, valberedning, utdelning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram.

Inspelad sändning av VD-talet vid årsstämman

En inspelad version av VD-talet vid årsstämman 2011 finns tillgänglig här.              

Klicka på denna länk för att se den.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.