Årsstämma 2011

Årsstämman i Securitas AB (publ) hölls på Grand Hotel i Stockholm den 4 maj 2011. Vid årsstämman beslutades om följande: Styrelse, valberedning, utdelning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram.

Inspelad sändning av VD-talet vid årsstämman

En inspelad version av VD-talet vid årsstämman 2011 finns tillgänglig här.              

Klicka på denna länk för att se den.