Årsstämma 2012

Securitas AB:s årsstämma hölls den 7 maj 2012 på Konserthuset i Stockholm. Vid årsstämman beslutades om följande: Styrelse, valberedning, utdelning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram.

Inspelad sändning av VD-talet vid årsstämman

En inspelad version av VD-talet vid årsstämman 2012:

Klicka på denna länk.