Skip to main content

Årsstämma 2012

Securitas AB:s årsstämma hölls den 7 maj 2012 på Konserthuset i Stockholm. Vid årsstämman beslutades om följande: Styrelse, valberedning, utdelning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.