Styrelsemedlemmar

Årsstämman 2020 beslöt att styrelseledamöterna ska vara åtta till antalet utan suppleanter. Årsstämman 2020 omvalde Marie Ehrling, Carl Douglas, Ingrid Bonde, John Brandon, Anders Böös, Fredrik Cappelen, Sofia Schörling Högberg och Dick Seger till styrelseledamöter. Bolagsstämman valde Marie Ehrling till styrelsens ordförande. Arbetstagarorganisationerna utsåg Susanne Bergman Israelsson, Åse Hjelm och Jan Prang, med suppleanten Thomas Fanberg, till styrelseledamöter.