Styrelsemedlemmar

Årsstämman 2017 beslöt att styrelseledamöterna ska vara nio till antalet utan suppleanter. Årsstämman 2017 omvalde Carl Douglas, Fredrik Cappelen, Marie Ehrling, Alf Göransson, Sofia Schörling Högberg och Anders Böös styrelseledamöter. Årstämman valde Ingrid Bonde, John Brandon och Dick Seger som nya styrelseledamöter. Bolagsstämman valde Marie Ehrling till styrelsens ordförande. Arbetstagarorganisationerna utsåg Susanne Bergman Israelsson, Åse Hjelm och Jan Prang, med suppleanten Thomas Fanberg, till styrelseledamöter.