Carl Douglas

Suppleant i Securitas AB sedan 1992, styrelseledamot sedan 1999 och vice styrelseordförande sedan 2008. Född 1965.

Övriga styrelseuppdrag och andra uppdrag: Vice ordförande i ASSA ABLOY AB och styrelseledamot i Investment AB Latour

Huvudsaklig utbildning: Filosofie kandidatexamen, Filosofie hedersdoktor

Aktier i Securitas: 12.642.600 A-aktier och 27.190.000 B-aktier (1)

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende

 

 

(1) Privat innehav och genom Investment AB Latour koncernen