Carl Douglas

Suppleant i Securitas AB sedan 1992, styrelseledamot sedan 1999 och vice styrelseordförande sedan 2008. Född 1965.

Övriga styrelseuppdrag och andra uppdrag: Vice ordförande i ASSA ABLOY AB och styrelseledamot i Investment AB Latour

Huvudsaklig utbildning: Filosofie kandidatexamen i historia, Filosofie hedersdoktor

Aktier i Securitas: 12.642.600 A-aktier och 27.190.000 B-aktier (1)

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende

 

 

(1) Privat innehav och genom Investment AB Latour koncernen. Alla siffror avser innehav per den 26 mars 2019. För information om transaktioner gjorda efter detta datum, besök Finansinspektionens webbplats genom att klicka på denna länk.