John Brandon

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2017. Född 1956.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hexagon AB

Hudsaklig utbildning: Filosofie kandidatexamen i historia

Tidigare: Vice President för Apple International, Vice President för Apple Americas and Asia och VD och koncernchef för Academic Systems

Aktier i Securitas: 10.000 B-aktier (1)

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende 

 

(1) Alla siffror avser innehav per den 26 mars 2019. För information om transaktioner gjorda efter detta datum, besök Finansinspektionens webbplats genom att klicka på denna länk