John Brandon

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2017. Född 1956.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hexagon AB och Pillar Vision, Inc

Huvudsaklig utbildning: Filosofie kandidatexamen i historia

Tidigare: Vice President för Apple International, Vice President för Apple Americas and Asia och VD och koncernchef för Academic Systems

Aktier i Securitas: 10.000 B-aktier

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende