Susanne Bergman Israelsson

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2004. Född 1958.

Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelning 19, Norra Mälardalen

Aktier i Securitas: 0 (1)

 

(1) Alla siffror avser innehav per den 26 mars 2019. För information om transaktioner gjorda efter detta datum, besök Finansinspektionens webbplats genom att klicka på denna länk.