Styrelsens ersättning

Styrelsens ersättning beslutas årligen av den ordinarie årsstämman.

Ersättning 2018

Arvode till styrelseledamöterna bestämdes av årsstämman 2018 till ett sammanlagt belopp om 7.300.000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 2.000.000 kronor, vice ordföranden skall erhålla 845.000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom arbetstagarrepresentanter, skall erhålla 580.000 kronor vardera.

Som ersättning för utskottsarbete skall ordföranden för revisionsutskottet erhålla 285.000 kronor, ordföranden för ersättningsutskottet 100.000 kronor, ledamot av revisionsutskottet180.000 kronor samt ledamot av ersättningsutskottet 50.000 kronor.

 

Ersättning 2017

KSEK Grundlön/arvode Övriga förmåner Rörlig ersättning (2) Pension Total ersättning
Marie Ehrling, Styrelseordförande (1) 1.800 - - - 1.800
Carl Douglas, vice ordförande (1) 850 - - - 850
Ingrid Bonde 550 - - - 550
John Brandon 550 - - - 550
Anders Böös (1) 725 - - - 725
Fredrik Cappelen (1) 825 - - - 825
Sofia Schörling Högberg (1) 725 - - - 725
Dick Seger 550 - - - 550
Delsumma styrelsen 6.575 - - - 6.575
VD och koncernchef 15.346 65 9.000 4.500 28.911
Koncernledningen i övrigt (3) 67.091 5.233 57.326 11.266 140.916
Delsumma VD och koncernledning 82.437 5.298 66.326 15.766 169.827
Summa 89.012 5.298 66.326 15.766 176.402

Informationen ovan hänvisar till helårskompensation för nuvarande koncernledning om ej annat anges nedan. Styrelsen har inga pensionsförmåner.

(1) Inklusive ersättning för utskottsarbete.
(2) Avser 2017 års kostnad för Securitas incitamentsprogram för kontant och aktierelaterad bonus, se även separat tabell för aktierelaterad del.
(3) Koncernledningen i övrigt bestod per den 31 december 2017 av 11 personer (12). Ersättningen för en ledamot som lämnat koncernledningen under 2017 avser till och med detta datum.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.