Skip to main content

Carl Douglas

Vice ordförande

Suppleant i Securitas AB sedan 1992, styrelseledamot sedan 1999 och vice styrelseordförande sedan 2008. Född 1965.

Övriga styrelseuppdrag och andra uppdrag: Vice ordförande i ASSA ABLOY AB och styrelseledamot i Investment AB Latour

Huvudsaklig utbildning: Filosofie kandidatexamen i historia, Filosofie hedersdoktor

Aktier i Securitas: 12.642.600 A-aktier och 27.190.000 B-aktier (1)

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende

 

 

(1) Privat innehav och genom Investment AB Latour koncernen. Alla siffror avser innehav per den 18 februari 2021. För information om transaktioner gjorda efter detta datum, besök Finansinspektionens webbplats genom att klicka på denna länk. 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.