Skip to main content

Datacenter

Datacenter har höga säkerhetskrav både när det gäller att skydda sina tillgångar och sitt anseende samt att följa rutiner, processer och lagar. För att kunden ska få rätt säkerhetsnivå hjälper vi våra datacenterkunder att kartlägga interna och externa hot.

Sannolikheten för risker som dataförlust, avbrott i kylningen, vattenläckor och strömavbrott analyseras och utifrån den analysen kan kunden välja rätt och göra en välavvägd investering i säkerhetsteknik och stationär bevakning eller fjärrbevakning.  

Teknik, personal och kunskap utgör de tre servicenivåerna i ett datacenter. Här följer några exempel på säkerhetstjänster 

  • Teknik:

Passerkontroll inkluderar biometrik, videoövervakning samt fjärrövervakning av in- och utpassering 

  • Personal:

Strategisk hantering av nyckelkunder, besökare och brandsäkerhet med ett primärt utryckningsteam 

  • Kunskap:

Riskbedömning, cyberskyddade fjärrstyrda tjänster, redundant designtopologi och redundanta operation centers samt fjärrstyrd överblick i realtid av datacentrets närområde.  

Datacenter och campus i megastorlek  

Datacentret byggdes med redundant infrastruktur för att kunna serva den europeiska datacentermarknaden. Anläggningen är flera kvadratkilometer stor och har flera byggnader som ligger i olika zoner. Hela anläggningen måste skyddas med särskilda säkerhetsval för varje byggnad.    

Skräddarsytt säkerhetskoncept  

Först genomförde Securitas en riskbedömning och resultaten låg sedan till grund för ett koncept som togs fram tillsammans med kunden och som var en kombination av alla de olika säkerhetstjänster som krävdes. Bästa praxis och korrekta instruktioner upprättades för var och en av tjänsterna. Utrustningen och installationerna består av fler än 250 värmekameror och standardkameror, passerkontroll och larminstallationer. Ett video- och besökshanteringssystem kopplar ihop alla byggnaderna och med en app går det att ge tidsbegränsad åtkomst från vilket ort som helst. Redan i ett tidigt skede insåg man att det skulle krävas fjärrövervakning av in- och utpassering till byggarbetsplatsen. För att skydda mot interna hot utförs säkerhetskontroll av medarbetarnavid in- och utpassering till byggnaden, och de har enbart tillträde till de delar av centret som de behöver besöka.  

Extratjänster under arbetets gång 

Hantering av bilar och parkering, däribland kontroll av nummerskyltar, var en annan viktig del eftersom byggarbetsplatsen inte gick att nå med kollektivtrafik. Mobil bevakning användes för att utföra slumpvisa säkerhetskontroller och följa upp larm nattetid. 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.