Skip to main content

Industri/Tillverkning

Industri och tillverkning omfattar all tung industri, brytning, produktion och processindustri inom stål, gruvdrift, massa och papper samt materialåtervinning.

Både industri och tillverkning drabbas av stora förluster årligen på grund av externa hot och egna medarbetare. Förlusterna utgör inte bara stora hot mot lönsamheten – de leder också till merkostnader för kunderna. 

Vi levererar kundanpassad utrustning och tar fram säkerhetslösningar för att minska säkerhetsrisker, stölder och andra förluster samt för att maximera samarbetet med de anställda och stödja lönsamheten. Securitas erbjuder tillförlitliga, omfattande och professionella säkerhetstjänster för industrin. 

 Videoanalyser med sensor

För några år sedan började en metallverkstad som var känd för sina pålitliga leveranser och högkvalitativa produkter uppleva en ökad kriminalitet. Förseelserna sträckte sig från stöld av råvara som metallstänger, kullager och olika slags byggmaterial till skador på stängsel, egendom och färdiga produkter. 

Genom att använda videoanalys baserad på värmesensorteknik kunde Securitas skapa en effektiv detektorlösning som inte påverkades av vare sig väder eller variationer i till exempel ljusförhållanden. Kompletterat med fjärrstyrda megafoner och ljusteknik kunde operatörerna på SOC minska hoten som uppstod.  

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.