Skip to main content

Kontor

En trygg arbetsplats är en grundläggande del i att hålla en verksamhet i gott skick. Att se till att arbetsplatsen har rätt skydd bidrar i hög grad till att förhindra och minska riskerna för incidenter. Det hjälper inte bara kunden att hålla känslig information och egendom säkra, utan även medarbetarna kommer att känna sig tryggare.

Kontorsbyggnader och myndighetslokaler behöver passerkontroller för sina medarbetare och besökare. Av säkerhets- och utrymningsskäl får besökare inte lämnas ensamma i byggnaderna.   

Säkerhetsteknik, övervakning, utryckning och uppföljning av brandskydd

Securitas erbjuder kompletta lösningar av hög kvalitet när vi tar hand om din fastighet med allt från säkerhetsteknik, övervakning och utryckning till kontroll och uppföljning av brandskydd. 

Vi utvecklar, installerar och underhåller lösningar som gör kontor och fastigheter funktionella, trygga, säkra och effektiva. Vi föreslår system som hanteras centralt, är skalbara och integrerade med HR-system, Active Directory, skalskydd och system för besökshantering. 

Specialutbildade väktare

Kontor och fastigheter har många intressenter såsom hyresgäster, besökare och fastighetsförvaltare – alla med olika behov och förväntningar. Våra specialutbildade väktare och projektteam tillgodoser varje intressents behov och skyddar kundernas fastigheter från stöld, vandalisering, obehöriga, brand och andra säkerhetsrisker.  

Våra lösningar omfattar:

  • Parkeringsövervakning: öka säkerheten för alla på parkeringsplatsen  
  • Hantering av in- och utpassering: att välkomna och övervaka besökare och medarbetare 
  • Räkna antalet människor: övervaka flödet av besökare  
  • Skydd vid ensamarbete: fjärrstyrd videoövervakning för medarbetare på isolerade arbetsplatser 
  • Skalskydd: skydda ett specifikt område mot misstänkt beteende 
  • Fjärrstyrd larmverifiering: omedelbar utredning vid larm 

Säkerhetsbelysning avskräcker inbrottstjuvar i Medicon Village i Sverige

På Medicon Village i Sverige levererar Securitas smarta belysningsfunktioner såsom rörelsedetektorer, för att förstärka den brottförebyggande verkan hos våra fjärrstyrda videoövervakningsfunktioner.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.