Skip to main content

Sjöfart

Hamnar som har terminaler med stora flöden av gods är känsliga mål för angrepp, vandalisering eller till och med terrorism. Dessa hot ökar ju mer betydande hamnen är.

Ett hamnområde är ofta stort med många arbetare från olika företag och både tillfällig arbetskraft och utländska hamnarbetare. På grund av det pågående terrorhotet har säkerhetskraven för transporter och logistik skärpts dramatiskt. Med införande av C-TPAT och ISPS-koden (Internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar) har hamnsäkerheten höjts till samma nivå som för flygplatser. Vi stödjer er med de säkerhetsrutiner och planer som krävs, bygger upp en lämplig infrastruktur och samlar in säkerhetsrelaterad information i rätt tid och på ett effektivt sätt. 

Integrerade säkerhetslösningar för hamn- och sjöfartsskydd

Vår gedigna erfarenhet och våra säkerhetstjänster anpassade för hamn- och sjöfartsskydd gör oss till en perfekt partner för helt integrerade säkerhetslösningar. Genom att tidigt upptäcka avvikande situationer och beteenden och följa upp dem på rätt sätt förhindrar vi incidenter och ser till att kundernas kärnverksamhet löper utan avbrott. Securitas känner till alla relevanta lagar och förordningar och har också kunskaper inom AEO. Lösningarna är skräddarsydda för att skydda ett visst område, förhindra att man får ombord förbjudna eller farliga föremål och fripassagerare på fartyg samt för att kontrollera fordon och varor före ombordkörning och lastning. 

Vi designar och installerar den säkerhetsteknik som behövs utifrån kundernas verksamhet och kompletterar med hamnskyddskontrollanter för att utföra exempelvis tillträdeskontroll av arbetare, övervakning och kombinerade säkerhetslösningar. 

Säkerhetskameror är ett kostnadseffektivt verktyg för rondering av stora ytor och för att upptäcka försök till skador på stängsel och liknande intrång. Värmekameror upptäcker rörelser i containerhamnar. Videoverifiering utförs av Securitas Operation Center dygnet runt.   

Förebyggande insatser  

  • Säkerhetskontroll av fordon som kör in på ett skyddat hamnområde. 
  • Säkerhetskontroll av fotgängare som går in i det skyddade området 
  • Säkerhetskontroll av bagage och containrar med röntgen 
  • Passerkontroll före det skyddade området 
  • Stängning av entréer utanför dockningstiderna 
  • Videoövervakning med larmverifiering och tillkallande av ordningsmakt vid behov

 Kombinerad bevakning och teknik i hamnen 

Kunden, ett multinationellt bolag med både containerfrakt och sjöfart behövde höja kvaliteten på säkerhetstjänsterna med bättre riskkontroll. Ett säkerhetskoncept togs fram med en kombination av bevakning och teknik. Kunden ville bygga en trygg och säker automatiserad sjöfartsterminal och för att lyckas önskade kunden en enda kontaktpunkt för alla säkerhetstjänster. För att effektivisera lösningen kombinerades säkerhet och trygghet. 

Ett proaktivt samarbete inleddes för att tillhandahålla rätt säkerhet utifrån de föränderliga riskerna. Vi erbjuder bevakningstjänster inklusive passerkontroll och besökshantering med fingeravtryckskontroll. Det görs återkommande och tillfälliga ronderingar på plats. Ett team specialiserat på farligt gods övervakar containrar lastade med högriskvaror eller varor av högt värde. Ett stort antal kameror säkerställer fjärrbevakning via Securitas Operation Center under nätter och helger. För ökad trygghet bär viss personal med sig mobila kameror om det krävs larm på grund av personattacker. Våra sjöfartskunder kan välja extra kameraövervakning, skalskydd, hinder och spärrar samt stängselkontroll. Lastbilar kontrolleras vid in- och utpassering. Kunderna får rapporter baserade på videoanalyser och dessutom har en global uppsättning nyckeltal fastställts. 

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.