Skip to main content

Internationella etikkoder sätter standard

Medlem i viktiga branschorganisationer

Securitas är medlem i viktiga branschorganisationer, som International Security och vi har undertecknat deras etikkod. Vi har också skrivit på FNs Global Compact.

SecurityLigue_100C_70M_200x113.jpg

International Security Ligue

International Security Ligue är en av säkerhetsbranschens centrala institutioner.

International Security Ligue är en organisation bestående av privata säkerhetsföretag i världen och finns representerad i alla världsdelar där medlemsföretagen kan utbyta idéer och erfarenheter.

Organisationen spelar en viktig roll i att definiera, etablera och hålla en hög etisk och yrkesmässig standard inom den globala, privata säkerhetsbranschen, till exempel genom att sträva efter att utveckla och införa regleringar för att öka professionaliseringen och kvaliteten på de tjänster som erbjuds på säkerhetsmarknaden. Organisationen stöder och driver sund konkurrens och efterlevnad av lagar i den globala säkerhetsbranschen.

International Security Ligue Code of Conduct and Ethics

Som medlem i organisationen har Securitas antagit och undertecknat Ligues uppförande- och etikkod, the Ligue Code of Conduct and Ethics. Koden, ger ett enhetligt synsätt och ramverk för uppförande och etik.

Syftet med Koden är att sätta en standard för hur Ligues medlemsföretag ska bedriva verksamhet och samverka med intressenter för att kunna bidra positivt till samhället, både globalt och lokalt.

Koden bygger på principer i etablerade normer från FN och OECD och omfattar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö.

Endorser-Logo_solid_black_RGB_2021_200x234.png

UN Global Compact

Securitas undertecknade FNs Global Compact 2015. Genom att införliva Global Compacts tio principer i våra strategier, policyer och rutiner samt fokusera på en kultur av ärlighet bidrar vi till att skydda både människor och miljön. Principerna bygger på de grundläggande mänskliga rättigheterna ur FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILOs deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och OECDs riktlinjer för multinationella företag.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.