Skip to main content

Securitas Integrity Line

Rapporteringssystem för medarbetare

Alla medarbetare och affärspartners förväntas och uppmuntras att rapportera eventuella fall av avvikelser, med försäkran om att det inte ska leda till några negativa konsekvenser gentemot den person som rapporterar.

Rapporteringssystem för medarbetare

Vi är stolta över våra medarbetare och vi vill att de ska veta att deras röster är viktiga i vårt företag. Vi förlitar oss på att våra medarbetare ska hjälpa oss genom att göra sig hörda när en situation som hotar våra grundläggande värderingar och etik och vårt rykte uppstår. När en medarbetare rapporterar överträdelser och problem ger han eller hon oss den information som krävs för att åtgärda situationen. Det är därför vi upprättat ett rapporteringssystem för våra medarbetare.

 

Ytterligare kommunikationskanal

Hemsidan för Securitas Integrity Line (Securitas Hotline i USA och Kanada, Linea de Alerta i Mexiko) är tillgänglig dygnet runt, alla dagar, men den är inte avsedd att ersätta ledningens ansvar, utan är ett komplement. Vi uppmuntrar våra medarbetare att rapportera överträdelser till sin arbetsledare, chef, lokala HR-representant eller den lokala juristen eller riskansvarige. Vi tillhandahåller denna ytterligare kommunikationskanal för att ge våra medarbetare en alternativ väg att rapportera överträdelser.

 

Brott mot Securitas Värderingar och Etik

Alla rapporterade fall av brott mot Securitas Värderingar och Etik (Securitas Values and Ethics Code), oavsett vilken kanal de rapporterats genom, utreds och dokumenteras på ett strukturerat sätt. Vi har en separat koncernpolicy, Securitas policy för hantering av rapporterade integritetsfrågor, som till exempel definierar vem som kan utreda ett visst fall och svarstider, och informerar om datalagringsregler.

Statistik och annan information om rapporterade fall rapporteras till styrelsens revisionsutskott och till koncernledningen.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Securitas? Skicka oss dina frågor och funderingar i detta formulär så hjälper vi dig så fort vi kan.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Klicka här för att läsa vår integritetspolicy. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.