Skip to main content

Hållbarhetsrapport

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår integrerade Års- och hållbarhetsredovisning. Hållbarhetsredovisningen har sammanställts i enlighet med riktlinjerna för hållbarhetsrapportering i GRI Universal Standards.

Rapporten beskriver också hur våra prioriteringar speglar de tio principerna i FNs Global Compact om arbetsrätt och mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption. 

Års- och hållbarhetsredovisning

Ladda ner och läs vår Års- och hållbarhetsredovisning 2022

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.