Skip to main content

Etablering i USA

Säkerhetsmarknaden i USA svarar för cirka 35 procent av den globala säkerhetsmarknaden. Den blev därmed intressant för oss så snart den europeiska verksamheten var etablerad och fungerade operativt.

En rad möjligheter utvärderades och 1999 inledde Securitas sin expansion i USA genom förvärvet av den börsnoterade marknadsledaren Pinkerton. Förvärvet markerade Securitas tydliga avsikt att ta en ledande position på den amerikanska säkerhetsmarknaden och kom att följas av ytterligare förvärv.

År 2000 förvärvades det näst största säkerhetsföretaget, Burns, som tillsammans med ytterligare fyra regionala förvärv skapade den amerikanska plattformen för Securitas. Sammantaget förvärvade Securitas en försäljningsvolym om cirka 30.000 MSEK och en marknadsandel på 20 procent i USA under åren 1999–2000. Ett omfattande strukturarbete skapade en nationell organisation av 650 lokala platskontor, 100 områden och tio bevakningsregioner.

Därtill kom värdehanteringsverksamheten Loomis & Fargo som följde med förvärvet av Burns samt tilläggsköp av resterande verksamhet 2001. Securitas var därmed etablerad som en betydande aktör på den amerikanska värdehanteringsmarknaden. 2003 samlades all bevakningsverksamhet i USA under namnet Securitas, medan värdehanteringsverksamheten fortsatte att verka under namnet Loomis.

Genom förvärven i USA tredubblade Securitas åter igen den totala försäljningen. Den organiska försäljningstillväxten visade 1999 toppnivåer med 9 procent för att sedan sjunka tillbaka något år 2000. Marginalutvecklingen var stabil på drygt 6 procent under dessa två förvärvstunga år. Det fria kassaflödet uppgick i genomsnitt till 65 procent av justerat -resultat, medan avkastningen på totalt sysselsatt kapital uppvisade något lägre nivåer på grund av den omfattande förvärvsverksamheten.

www.securitas.com stöder inte längre webbläsaren Internet Explorer. Vi rekommenderar dig att använda en nyare webbläsare, som t ex Chrome, Firefox eller Edge, när du besöker vår webbplats.