Förvärvsloggbok 2010

Förvärv av dotterbolag och intressebolag

Förvärvskalkyler är föremål för slutlig justering senast ett år efter förvärvstidpunkten.


MSEK 

Betalt
förvärvspris 
Förvärvad
nettoskuld 
Verksamhetens
totala värde 
Goodwill (2)  Förvärvs-
relaterade
immateriella tillgångar 
Operativt
sysselsatt
kapital 
Andelar i
intresse-
bolag 
Summa
sysselsatt
kapital 
G4S, Tyskland  31.8  31,8  -31,8  - -31,8 
Seccredo, Sverige (3)  -21.0  5.5 -15.5  36.2  -20.7 15.5 
Claw Protection Services, Sydafrika (3)  -7.5  0,3  -7,2 10,1  5,3 -8,2    7,2
Dan Kontrol Systemer, Danmark  -25.6  1,6  -24,0  19,1  10,6  -5,7  - 24,0 
Bren Security, Sri Lanka (3) -23.2  0,2  -23,0  40,0  9,3  -26,3  23,0 
Paragon Systems, USA  -267.2  -0,7  -267,9  218,7  16,6  32,6  267,9 
Legend Group Holding International, Singapore (3)  -22.4  -6,1  -28,5  12,6  17,1  -1,2  28,5 
Guardian Security, Montenegro (3)  -23,0  -1,8  -24,8  17,1  15,6  -7,9  24,8 
Nikaro, Storbritannien  -29,3  1,6  -27,7  19,4  13,3  -5,0  27,7 
ESC and SSA Guarding Company, Thailand (3)  -26,0  1,8  -24,2  16,6  7,2  0,4  24,2 
Nordserwis.pl, Polen (3)  -6,9  0,4  -6,5  4,8  5,2  -3,5  6,5 
Security Professionals och Security Management, USA (3)  -71,1  0,8  -70,3  34,8  39,9  -4,4  70,3 
Reliance Security Services, Storbritannien  -446,8  43,5  -403,3  333,2  130,9  -60,8  403,3 
Alarm West Group, Bosnien-Hercegovina (3)  -44,7  45,2  -89,9  73,6  44,7  -28,4  89,9
Piranha Security, Sydafrika (3)  -9,3  1,7  -7,6  9,4  7,0  -8,8  7,6 
Cobra Security, Rumänien  -4,0  21,5  -25,5  23,4  4,0  -1,9  25,5 
Övriga förvärv och justeringar (1,3)  -302,2  22,6  -279,6  71,4  113,6  93,6  1.0  279,6 
Summa förvärv  -1 298,4  4,7  -1 293,7  908,6  440,3  -56,2  1.0  1 293,7 
Likvida medel enligt förvärvsanalyser  107,7               
Summa påverkan på koncernens likvida medel  -1 190,7               

 

1. Avser periodens övriga förvärv och uppdaterade förvärvskalkyler från föregående år för följande enheter: Hamilton, USA, Atlantis Securite, Kanada, Navicus, C&I, Addici (kontraktsportfölj) och Jourman (kontraktsportfölj), Services Sverige, Dalslands Bevakning (kontraktsportfölj), Labelå (kontraktsportfölj) och Sörmlands Bevakning (kontraktsportfölj), Mobile Sverige, Verdisikring Vest (kontraktsportfölj), Mobile Norge, Ferssa Group, Services Frankrike, Staff Sécurité (kontraktsportfölj), AGSPY, SCPS (kontraktsportfölj), GPSA (kontraktsportfölj) och IGPS, Mobile Frankrike, LB Protection (kontraktsportfölj) och Eryma (kontraktsportfölj), Alert Services Frankrike, Swallow Security Services, Mobile Storbritannien, Tecniserv, Alert Services Spanien, WOP Protect (kontraktsportfölj) och Alpha Protect (kontraktsportfölj), Services Schweiz, GPDS (kontraktsportfölj), Mobile Belgien, EMS (kontraktsportfölj), Alert Services Belgien, Hose, Services Nederländerna, Hadi Bewaking (kontraktsportfölj), Mobile Nederländerna, Agency of Security Fenix, Services Tjeckien, Gordon och Security 018, Serbien, ICTS, Services Turkiet, GMCE Gardiennage, Marocko, Vigilan och El Guardian, Argentina, Trancilo och Gadonal, Uruguay, Worldwide Security och Protec Austral, Chile, Guardforce, Hongkong, MKB Tactical, Sydafrika, Globe Partner Services, Egypten samt Long Hai Security, Vietnam. Avser även utbetalda tilläggsköpeskillingar i USA, Mexiko, Spanien, Belgien, Schweiz, Turkiet och Argentina.
2. Goodwill som förväntas vara skattemässigt avdragsgill uppgår till 15 MSEK.
3. Tilläggsköpeskillingar har redovisats huvudsakligen baserat på en värdering av framtida lönsamhetsutveckling i de förvärvade enheterna under en överenskommen period. Nettot av nya tilläggsköpeskillingar och betalningar från tidigare redovisade tilläggsköpeskillingar var 32 MSEK. Totalt uppgår de kort- och långfristiga tilläggsköpeskillingarna i koncernens balansräkning till 297 MSEK.

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
ir@securitas.com


Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt vår Integritetspolicy. Läs vår Integritetspolicy här. Genom att skicka in formuläret samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter och överföringen av dina personuppgifter till Securitas bolag etablerade utanför EU/EES, enligt vår Integritetspolicy.