Securitas security guard Madrid

Debattartikel om hur fler kameror kan stävja brottslighet

den 3 mars 2017

I en debattartikel publicerad i Dagens Industri den 2 mars skriver Alf Göransson, vd och koncernchef Securitas, och Martin Gren, grundare Axis Communications hur ökade investeringar inom avancerad säkerhetsteknik som intelligenta kameror skulle kunna hjälpa polisen att lösa fler brott.

I en debattartikel publicerad i Dagens Industri den 2 mars skriver Alf Göransson, vd och koncernchef Securitas, och Martin Gren, grundare Axis Communications hur ökade investeringar inom avancerad säkerhetsteknik som intelligenta kameror skulle kunna hjälpa polisen att lösa fler brott.

Göransson och Gren säger att: "Nya metoder krävs för att bekämpa brottslighet och för att öka tryggheten i samhället. Vi tror att öka användning av avancerad teknik är en av lösningarna". I debattartikeln presenterar de ett antal framgångsrika exempel från andra länder på hur avancerad teknik används för att förebygga brott.

De skriver också att om polisen kan ta hjälp av fler intelligenta kameror skulle detta få en brottsförebyggande effekt, genom att fler brott kunna klaras upp och fler förövare skulle kunna lagföras.

Ett vanligt argument mot användande av fler kameror är att de skulle vara integritetskränkande. Göransson och Gren bemöter detta påstående genom att säga att: "Men det är inte kameran i sig som är integritetskränkande, det är hur man använder bildmaterialet som är av betydelse. Avancerad teknik för spårbarhet av begångna brott är något helt annat än övervakning".

Göransson och Gren avslutar debattartikeln med att säga att en ökad samverkan mellan polisen och den private säkerhetsbranschen skulle hjälpa polisen inom ett antal områden. Genom avancerad teknik kan brottligheten minskas betydligt och det skulle bidra till att skapa ett tryggare Sverige.

Läs debattartikeln på www.di.se genom att klicka på denna länk