Bart Adam ny Divisional President för Security Services Europe

den 31 januari 2008

Bart Adam har utsetts till Divisional President för Security Services Europe. Han tillträder tidigt i sommar 2008, när Tore K Nilsen lämnar företaget för en anställning i Posten i Norge.

Bart Adam är i dag Chief Operating Officer inom divisionen Security Services Europe. Bart Adam, som är från Belgien och har en examen från universitetet i Leuven i Commercial Engineering, har arbetat inom Securitas sedan 2000. Han är sedan tidigare medlem av Securitas koncernledning.

Erik-Jan Jansen är utsedd till ny Chief Operating Officer inom divisionen Security Services Europe och kommer att ingå i Securitas koncernledning. Erik-Jan Jansen är i dag Country President för Securitas Services i Nederländerna. Han har examen i Business Administration från Hotel Management School i Maastricht och har haft flera chefspositioner sedan han kom till Securitas 1996.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Informationsdirektör Securitas AB, tel 08-657 7332 eller 070-287 8662

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2008, kl 10.00.

Tillgängliga dokument