Delårsrapport januari - september 1998

den 10 november 1998

Försäljningen ökade med 18 procent till 9.154 MSEK (7.747), varav 8 procent är organisk tillväxt.

Resultatet före skatt ökade med 22 procent till 502 MSEK (410).

Vinsten per aktie efter full skatt ökade med 26 procent till 1,22 SEK (0,97).

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande länk

Tillgängliga dokument