Delårsrapport januari – juni 1998

den 6 augusti 1998

Försäljningen ökade med 17 procent till 5.959 MSEK (5.083),
varav 8 procent är organisk tillväxt.

Resultatet före skatt ökade med 27 procent till 291 MSEK (230).
I lokala valutor är ökningen 29 procent.

Vinsten per aktie efter full skatt ökade med 29 procent till 2,81 SEK (2,18).

Tillgängliga dokument