Delårsrapport januari – mars 2005

den 3 maj 2005

Security Services USA vid vändpunkt och fortsatt förbättring i alla andra divisioner.

• Försäljningen i det första kvartalet ökade med 4 procent till 15.195 MSEK (14.453), justerat för valutakursförändringar, förvärv och avyttringar.
• Rörelseresultatet i det första kvartalet ökade med 8 procent till 937 MSEK (885), justerat för valutakursförändringar. Rörelsemarginalen var 6,2 procent (6,1).
• Resultat före skatt i det första kvartalet ökade med 16 procent till 818 MSEK (724), justerat för valutakursförändringar.
• Nettoresultatet i det första kvartalet ökade med 10 procent till 606 MSEK (551).
• Vinst per aktie efter full skatt ökade med 9 procent till 1,63 SEK (1,49) under det första kvartalet.
• Fritt kassaflöde i första kvartalet ökade till 266 MSEK (13), motsvarande 43 procent (2) av justerat resultat.

Tillgängliga dokument