Finansiell information från Securitas AB, 2000

den 10 december 1999

8 februari
Bokslutskommuniké 1999
Informationsmöte hos Securitas i Stockholm 15:00 CET

Mars
Årsredovisning 1999

2 maj
Delårsrapport januari-mars 2000
Informationsmöte hos Securitas i Stockholm 15:00 CET
Bolagsstämma, Stockholm

3 augusti
Delårsrapport januari-juni 2000
Informationsmöte hos Securitas i Stockholm 15:00 CET

2 november
Delårsrapport januari-september 2000
Informationsmöte hos Securitas i Stockholm 15:00 CET

Tillgängliga dokument