Finansiell information från Securitas AB, 2002

den 15 november 2001

Securitas publicerar följande finansiell information under 2002:

11 februari
Bokslutskommuniké 2001
Informationsmöte och telefonkonferens i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm
Mars
Årsredovisning 2001

7 maj
Delårsrapport januari - mars 2002
Informationsmöte och telefonkonferens i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm

8 augusti
Delårsrapport januari - juni 2002
Informationsmöte och telefonkonferens i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm

7 november
Delårsrapport januari - september 2002
Informationsmöte och telefonkonferens i Securitashuset, Lindhagensplan 70, Stockholm

Bolagsstämma
Bolagsstämman hålls på Grand Hôtel i Stockholm den 16 april 2002

Tillgängliga dokument