Finansiell information från Securitas AB 2006-2007

den 3 oktober 2006

Securitas publicerar finansiell information enligt följande 2006-2007:

16 november, 2006
Delårsrapport januari-september 2006

9 februari, 2007
Bokslutskommuniké 2006

17 april, 2007
Årsstämma 2007 på Grand Hotel i Stockholm

10 maj, 2007
Delårsrapport januari-mars 2007

7 augusti, 2007
Delårsrapport januari-juni 2007

9 november, 2007
Delårsrapport januari-september 2007

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på: www.securitas.com

För ytterligare information:
Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations
Telefon: + 44 (0)20 8432 6523
Mobil: + 44 (0)7884 117 192

Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument