Förändring i koncernledningen

den 25 april 2014

 Åsa Thunman, chefsjurist och Risk Manager, lämnar Securitas.

Åsa Thunman, chefsjurist och koncernens Risk Manager, lämnar Securitas i slutet av september 2014 för att bli chefsjurist på Sandvik.

Åsa Thunman började på Securitas 2009 och har ingått i Securitas koncernledning sedan 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662
eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014 kl.08.15.

Tillgängliga dokument