Förvärv i Belgien

den 25 februari 2000

Baron Security S.A. är Belgiens fjärde största säkerhetsföretag, med verksamhet främst inom bevakning. Förvärvet kommer att komplettera Securitas befintliga verksamhet i Belgien och stärka den lokala plattformen. Förvärvspriset är 123 MSEK och goodwillen uppskattas till 86 MSEK.

Förvärvet är föremål för godkännande av Belgiens konkurrensmyndigheter, vilket förväntas erhållas tidigast i april. Förvärvet kommer att inkluderas i Securitaskoncernen från tidpunkten för godkännandet.

Förvärvet kommer att bidra positivt till Securitaskoncernens resultat från och med
år 2000.

Efter förvärvet kommer Securitas att ha en försäljning på 1.100 MSEK och 3.500 anställda i Belgien.

Tillgängliga dokument