Förvärv stärker Great Lakes regionen i USA

den 19 april 2000

Smith Security Inc. grundades 1957 och bedriver verksamhet inom bevakning i staterna Michigan och Indiana. Detroit området är den nionde största marknaden för säkerhetstjänster i USA, och genom förvärvet blir Pinkerton regional marknadsledare med en total försäljning på cirka 1.040 MSEK.

Köpeskillingen uppgår till 50 MSEK och ger upphov till en goodwill på cirka 51 MSEK som skrivs av över 10 år.

Förvärvet kommer att bidra positivt till koncernens resultat under år 2000.

Inklusive detta förvärv, kommer Securitas amerikanska verksamhets årliga försäljning att uppgå till 13.000 MSEK.

Tillgängliga dokument