Godkännande av Securitas förvärv av Reliance Security Services i Storbritannien

den 10 november 2010

EU-kommissionen har godkänt Securitas förvärv av Reliance Security Services i Storbritannien.

Som kommunicerats den 30 september 2010, kommer Securitas att förvärva Reliance Security Services i Storbritannien, med årlig försäljning på cirka 2.160 MSEK (200 MGBP). Enterprise value uppskattas till 464 MSEK (43 MGBP).

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 9 november 2010.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com (http://www.securitas.com/)

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662,  eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 40 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 260 000 medarbetare skillnad.  Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2010 kl.14.00.

Tillgängliga dokument