Henrik Zetterberg utsedd till chefsjurist och koncernens Risk Manager i Securitas

den 30 juni 2014

 Henrik Zetterberg har utsetts till chefsjurist och koncernens Risk Manager. Han efterträder Åsa Thunman, som lämnar Securitas i slutet av september 2014.

Henrik Zetterberg har varit anställd i Assa Abloy sedan 2007. Han har haft olika befattningar i företaget, inom Group Legal och senare inom två olika divisioner, inklusive chefsjurist för Entrance System-divisionen. Dessförinnan var han senior biträdande jurist på Mannheimer Swartling. Henrik Zetterberg har en juristexamen från Lunds Universitet. Han tillträder i slutet av september 2014 och kommer att ingå i Securitas koncernledning.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Bart Adam, CFO och Finansdirektör Securitas AB, tel. +32 2 263 59 31, mobil +32 477 52 36

eller epost bart.adam@securitas.be

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 310 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2014 kl.10.00.

Tillgängliga dokument