Lars Blecko ny verkställande direktör för Loomis AB

den 2 oktober 2007

Lars Blecko har utsetts till ny verkställande direktör för Loomis AB, Securitas ABs division för värdehantering. Han efterträder Håkan Ericson, som anställdes 2006, bl.a. med uppdraget att börsnotera Loomis. Till följd av händelseutvecklingen inom Loomis det senaste året och den uppskjutna börsnoteringen har parterna enats om att Håkan Ericsson lämnar företaget.

Lars Blecko, 49 år, är koncernchef på Rottneros AB sedan åtta år. Han har tidigare varit Senior Vice President Sales and Marketing på Cardo Rail AB samt innehaft olika funktioner inom Du Pontkoncernen i Belgien, Schweiz, Tyskland och England och har under den tiden varit stationerad utomlands i tio år.

Lars Blecko har en Master of Science från Karlstad universitet, Sverige.

Han tillträder tjänsten på Loomis snarast, dock senast den 31 mars 2008.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på www.securitas.com och www.loomis.com

Information:
Alf Göransson, koncernchef Securitas AB, tel 08-657 7400

Tillgängliga dokument