Loomis förvärvar Guardian Armored Security’s verksamhet förvärdehantering i Michigan, USA

den 27 augusti 2007

Loomis AB, Securita ABs division för värdehantering, har förvärvat Guardian Armored Security Inc., ett företag verksamt inom värdehantering baserat i Michigan, USA. I och med detta förvärv blir Loomis marknadsledande inom värdehantering i Michigan. Köpeskillingen uppgår till cirka 28 MSEK (4 MUSD).

Guardians verksamhet för värdehantering i Michigan består av 205 medarbetare fördelade på tre orter i staten Michigan.Verksamheten har en årlig försäljning på cirka 64 MSEK (9 MUSD) och består av värdetransporter och kontanthantering.

Förvärvet konsolideras i Loomis från och med den 1 september 2007.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, informationsdirektör Securitas AB, tel 070-287 8662
Thomas Backteman, kommunikationsansvarig Loomis AB, tel 070 971 1266
Mark Clark, kommunikationsdirektör Loomis USA, tel +001 713 435 6703

Tillgängliga dokument