Loomis förvärvar tillgångarna i franska värdetransportföretaget Keepway

den 27 juni 2008

Loomis AB, Securitas division för värdehantering, har förvärvat tillgångarna i Keepway, ett dotterbolag till den franska betalnings- och dokumenthanteringsleverantören Tessi SA. Köpeskillingen uppgår till cirka 41 MSEK (4,3 MEUR).

Loomis förvärvar värdetransportfordon, värdecentraler och ATM-verksamhet i regionerna Lognes, Paris, Marseille, Toulouse, Lyon och Saint Etienne. Verksamheterna har en årlig försäljning på
74 MSEK (7,8 MEUR) och cirka 130 medarbetare.

Loomis i Frankrike kommer efter förvärvet att ha en total försäljning på cirka 2 600 MSEK
(270 MEUR) och cirka 4 100 medarbetare.

Förvärvet konsolideras i Loomis AB från och med 30 juni 2008.


Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 juni 2008 kl 15.00.

Tillgängliga dokument