Loomis förvärvar värdehanteringsföretaget EM Armored Car Services i USA

den 26 augusti 2008

Loomis AB, Securitas ABs division för värdehantering, har förvärvat tillgångarna i värdehanteringsföretaget EM Armored Car Services Inc i Georgia, USA. Köpeskillingen uppgår till cirka 11,9 MSEK (1,85 MUSD).

Företaget EM Armored Car Service är verksamt som leverantör av värdehanteringstjänster i södra Georgia, och har 50 anställda och en årlig försäljning om cirka 17 MSEK (2,6 MUSD). Förvärvet ger värdefulla synergieffekter på marknaden för värdehantering i södra Georgia där Loomis har en betydande verksamhet, samt ger möjlighet till att starta integrerade tekniska tjänster i området.

Förvärvet kommer att konsolideras i Loomis AB från och med den 1 september 2008.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com


Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662


Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i över 30 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 250 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti kl. 08.00.

Tillgängliga dokument