Ny information beträffande Securitas AB 500 MEuro 6,125% Notes med förfall 2008

den 16 juni 2006

Ny information beträffande Securitas AB 500 MEuro 6,125% Notes med
förfall 2008 med anledning av förslaget att bilda tre nya
säkerhetsföretag att noteras på Stockholmsbörsen i september 2006,
finns nu tillgänglig på Securitas hemsida
www.securitasgroup.com/threenewcompanies.
För ytterligare information, kontakta:

Henrik Brehmer, Senior Vice President, Investor Relations +44 (0) 20 8432 6523
Olof Bengtsson, Senior Vice President, Corporate Finance +44 (0) 20 8432 6526

Detta pressmeddelande finns även på Securitas hemsida: www.securitasgroup.com


Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:

Tillgängliga dokument