Nyemissionen i Securitas AB övertecknad

den 21 april 1999

Nyemissionen i Securitas AB på totalt cirka 3 miljarder SEK övertecknades markant. Den har placerats hos institutionella investerare i Sverige, övriga Europa och USA och breddar ägarbasen avsevärt.

Styrelsen i Securitas AB har idag beslutat att, i enlighet med den ordinarie bolagsstämmans beslut den 15 april 1999, emittera 24.347.826 stycken nya B-aktier. Styrelsen har även givit en option till banksyndikatet att teckna ytterligare 3.652.174 stycken nya aktier av serie B inom 30 dagar efter detta tillkännagivande. Priset för de aktierna är 124 SEK per aktie, vilket var lika med marknadspris den 20 april 1999, och skall erläggas kontant den 26 april 1999.

Nyemissionen stärker kapitalbasen för koncernens framtida expansion.

Tillgängliga dokument