Om Securitas betalning av bolagsskatt i Sverige

den 20 mars 2012

Med anledning av de uppgifter om Securitas betalning av bolagsskatt som Sveriges Television framförde den 19 mars 2012, vill Securitas klargöra följande:

Det är en korrekt uppgift att Securitas i enlighet med svenska skatteregler inte betalar bolagsskatt i Sverige. Skälet till att Securitas inte betalar bolagsskatt är följande: Mot de vinster som den svenska verksamheten genererar äger Securitas rätt i enlighet med svenska skatteregler att göra avdrag för förlustavdrag.

Förlustavdragen har främst uppstått på grund av valutakursförluster på lån i USD och euro då den svenska kronan försvagats samt på grund av räntekostnader i det svenska moderbolaget på lån som tagits upp för att finansiera koncernen i vår internationella förvärvsexpansion under lång tid. Securitas har cirka 95 procent av sin verksamhet på andra marknader än den svenska.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att bolagsskatten är en av flera skatter - indirekta och direkta - som ett företag bidrar med i Sverige.

 

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

 

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 50 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.

Tillgängliga dokument