Securitas AB - Gisela Lindstrand utsedd till Senior Vice President Corporate Communications and Affairs

den 1 februari 2007

Gisela Lindstrand, 44, har anställts som Senior Vice President Corporate Communications and Affairs på Securitas AB. Gisela Lindstrand kommer att ingå i Securitas koncernledning och rapportera till tillträdande koncernchef Alf Göransson, som börjar på Securitas den 5 mars 2007. Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations and Group External Communications, kommer inte att flytta med Securitas till Stockholm och lämnar därför Securitas under våren 2007.

I ansvaret för företagsövergripande intern och extern kommunikation ingår investerarrelationer, varumärkesfrågor, medierelationer, samhällskontakter och internkommunikation.

Gisela Lindstrand, har en lång erfarenhet av Corporate Communications och Public Affairs från flera branscher och sektorer. Hon är idag Government Affairs Director (informationsdirektör) på Pfizer AB. Dessförinnan, 2001-2004, var hon Press Relations Manager på NCC AB och 1996-2001 informationschef på SABO AB. Under åren 1989-1996 var Gisela Lindstrand pressansvarig och politiskt sakkunnig åt dåvarande statsministern Ingvar Carlsson, samt innan dess journalist. Gisela Lindstrand har en samhällsvetenskaplig examen från Uppsala Universitet.

Gisela Lindstrand börjar på Securitas den 1 april 2007.


Pressmeddelandet finns även tillgängligt på: www.securitas.com

Tillgängliga dokument