Securitas AB Delårsrapport januari - juni 2000

den 3 augusti 2000

Försäljningen i lokala valutor ökade med 54 procent till 17.115 MSEK, varav 7 procent är organisk tillväxt och 47 procent är ökning genom förvärv

Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar i lokala valutor ökade med 52 procent till 961 MSEK

Resultatet före skatt i lokala valutor
ökade med 27 procent till 525 MSEK

Rapporten finns att hämta på Securitas AB's hemsida: www.securitasgroup.com

Tillgängliga dokument