Securitas AB, Delårsrapport januari - juni 2003

den 7 augusti 2003

Försäljningen uppgick till 29.400 MSEK (33.533)
I det andra kvartalet uppgick försäljningen till 14.581 MSEK (16.664)


Den organiska försäljningstillväxten var -4 procent (12)
Den underliggande organiska försäljningstillväxten uppgick till 0 procent (8)


Rörelsemarginalen var 5,9 procent (6,4)


Resultat före skatt uppgick till 865 MSEK (1.128)


Det fria kassaflödet var 377 MSEK (1.029),
vilket motsvarar 35 procent (80) av det justerade resultatet


Avkastningen på sysselsatt kapital var 19 procent (19)


Nettoresultat för perioden uppgick till 538 MSEK (664)
Vinsten per aktie efter full skatt och full konvertering uppgick till 1,52 SEK (1,84)

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Tillgängliga dokument