Securitas AB: Delårsrapport januari - september 2001

den 7 november 2001

Försäljningen ökade med 58 procent till 43.507 (27.584) MSEK varav 6 procent är organisk tillväxt. I det tredje kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 8 procent

Resultatet före skatt ökade med 36 procent till 1.206 (890) MSEK

Det fria kassaflödet uppgick till 1.346 (-8) MSEK vilket motsvarar 85 procent (-1) av det justerade resultatet

Vinsten per aktie efter full skatt ökade med 35 procent till 2,09 (1,55) SEK

Hela delårsrapporten kan laddas ner från medföljande länk.

Tillgängliga dokument