Securitas AB: Delårsrapport januari -mars 2002

den 7 maj 2002

Försäljningen ökade med 29 procent till 16.869 (13.107)MSEK

Den organiska tillväxten uppgick

Tillgängliga dokument