Securitas: Förvärv i Ungern och Polen

den 11 juli 2002

Securitas har förvärvat Koetter Security Hungaria KFT med 455 anställda och en årlig försäljning på 920 MHUF (35 MSEK) inom security services (50%) och cash handling services (50%). Det överenskomna förvärvspriset är 340 MHUF (13 MSEK) vilket ger upphov till en goodwill på 276 MHUF (10 MSEK) som skrivs av över 5 år.

Securitas i Ungern kommer att ha en årlig försäljning på 3 900 MHUF (146 MSEK) och 1200 anställda efter förvärvet.

Securitas har även förvärvat Elberg Sp.z.o.o i östra Polen med 158 anställda och en årlig försäljning på 4,3 MPLN (11 MSEK) inom security services (60%) och security systems (40%). Det överenskomna förvärvspriset är 1 MPLN (2,4 MSEK) vilket ger upphov till en goodwill på 1 MPLN (2,4 MSEK) som skrivs av över 5 år.

Securitas i Polen kommer att ha en årlig försäljning på 131 MPLN (328 MSEK) och 3000 anställda efter förvärvet.

Tillgängliga dokument