Securitas: Helårsrapport januari - december 2001

den 11 februari 2002

- Försäljningen ökade med 48 procent till 60.364 (40.807) MSEK

- Den organiska tillväxten uppgick till 7 procent (6) och 10 procent i det fjärde kvartalet

- Resultatet före skatt ökade med 39 procent till 1.902 (1.364) MSEK

- Det fria kassaflödet uppgick till 1.953 (1.089) MSEK vilket motsvarar 80 procent (64) av det justerade resultatet

- Vinsten per aktie efter full skatt ökade med 37 procent till 3,27 (2,39) SEK
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Tillgängliga dokument